รับทำวีซ่า ยินดีบริการและให้คำปรึกษา

ยินดีบริการและพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย และวีซ่าเชงเก้น โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ 

รับทำวีซ่า ยินดีบริการและให้คำปรึกษา

ยินดีบริการและพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย และวีซ่าเชงเก้น โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการยื่นขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และ วีซ่าทำงานหรือวีซ่าธุรกิจ

บริการของเรา

ยินดีบริการและพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย และวีซ่าเชงเก้น โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ 

รับทำวีซ่าจีน

การขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนใช้เวลาทำการประมาณไม่เกิน 1 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท วีซ่าท่องเที่ยวจีนมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว

รับทำวีซ่าอินเดีย

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียใช้เวลาทำการประมาณไม่เกิน 1 อาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียเริ่มต้นประมาณ 1,990 บาท วีซ่าท่องเที่ยวจีนมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว

รับทำวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นนั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก SCHENGEN VISA เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันใน ทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่ารวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเซงเก้น

หากคุณต้องการทำวีซ่าจีน วีซ่าอินเดีย และวีซ่าเชงเก้น ปรึกษาเราได้ทันที